State of Grace – Taylor Swift


Em vội bước trên bên những dòng xe cộ tấp nập

Bên những con người quay cuồng với cuộc sống
Continue reading

Advertisements